Monitoring From Cloud LTD monitoringfromcloud.pl

Monitoringfromcloud.pl / Program do monitorowania komputera


Na stronie monitoringfromcloud.pl znajduje się oferta na program do monitorowania komputera. Oferowany program pozwala monitorować czas pracy oraz aktywność pracownika i mierzyć jego efektywność. Cloud Eye zapewnia monitorowanie z jakich stron i aplikacji korzysta pracownik. Monitorowanie odbywa się w tle i jest niewidoczne dla pracownika. Program zapewnia zarówno kontrolę aktywności pracownika, jak również automatyzację pracy kadr. Aplikację można zastosować w pracy zdalnej i biurowej. Dzięki niej łatwo sprawdzić wydajność pracowników i podnieść ich efektywność. W ofercie znajduje się również ewidencja czasu pracy online oraz elektroniczna lista obecności.

Program do monitorowania komputera

Monitoring From Cloud LTD
359 Shannon Road
B38 9AY Birmingham
brak (nie dotyczy)
Tel.: 730 26 06 92